GDPR

CO MÁTE PRÁVO VĚDĚT

Jak v Montaně nakládáme s vašimi osobními údaji?
 
Databáze jsou na serverech firmy Onebit, která ručí za jejich případnou ztrátu. Veškerá naše komunikace se serverem je monitorována, zpětně dohledatelná a je prováděna konkrétními, nám známými lidmi z počítačů zabezpečených (pravidelně měněných) heslem. 
 
V čase distribuce dalšího čísla exportuje vydavatel data do souboru ve formátu XLS, z nějž pověřený pracovník distribuční firmy vytiskne štítky s adresami. Soubor je následně smazán.
 
Kromě dodací adresy evidujeme ještě email kvůli případným vráceným zásilkám, u vybraných autorů ještě telefonní číslo, kvůli efektivnější komunikaci při korekturách a sazbě jejich článků.
 
Krom nezbytně nutných údajů o vás nesbíráme žádné další údaje (pohlaví, věk, vzdělání, příjem…). Údaje nepředáváme nikomu dalšímu.
 
Z naší databáze se můžete samozřejmě nechat kdykoliv vymazat, (prostým vzkazem na: provoz@montana.cz) ovšem, jste-li aktivními abonenty, nedokážeme vám potom doručit předplacený časopis.
 
V dobré víře předpokládáme, že výše uvedená opatření jsou dostatečnými ve smyslu tohoto nařízení.
 
vydavatel