1 rok předplatné

to chci

SMS 1 číslo

to chci

„Aj my sme Tatry.“ - Úvodník, Montana 2 / 2019

<strong>Montana  4/2020 právě v prodeji</strong> AKTUÁLNÍ ČÍSLO

HISTORIE ČASOPISU


Montana je dvouměsíčník pro horolezectví, lezení a částečně i skialpinismus. Z oddílového bulletinu Hotejl (vydávaného Horolezeckým oddílem tělovýchovné jednoty Lokomotiva) jsme se hned, jak to bylo možné (tedy  po roce 1989), stali běžným časopisem.


Abonenti mají po přihlášení možnost číst aktuální číslo online, nebo stáhnout dřívější verze v PDF z archivu vydání.
„Aj my sme Tatry.“ - Úvodník

 

Aj my sme Tatry

 
Vysoké Tatry sú jediné veľhory nielen pre Slovákov, ale aj pre Poliakov, Maďarov a čiastočne aj Čechov. Rozlohou malé, krásou a prírodnými hodnotami jedinečné a vzácne. Už niekoľko storočí chodia do Tatier turisti, lyžiari a horolezci, sú ich historickou súčasťou a vždy chránili toto územie. V roku 1949 bolo územie Západných, Vysokých a Belianskych Tatier vyhlásené za Tatranský národný park (skratka TANAP). Bol to prvý národný park na Slovensku a jeden z najstarších v Európe. Aktivity návštevníkov, turistov, lyžiarov a horolezcov reguloval Návštevný poriadok (NP) TANAP, ktorý sa za posledných viac ako 20 rokov nemenil. Tento NP sa v praxi dodržiaval len čiastočne. Jeho veľmi problematickými časťami bolo takmer úplne vylúčenie aktivít v nižších stupňoch horolezeckej obtiažnosti, teda do III. stupňa UIAA a veľké obmedzenia pre aktivity horského lyžovania a skialpinizmu.
 
Celé roky sme sa snažili spolupracovať s orgánmi štátnej ochrany prírody na lepšom NP TANAP, ale bezúspešne. Minulý rok sa začalo na novom NP pracovať intenzívne a jednotlivé dotknuté organizácie boli Správou TANAP vyzvané na pripomienkovanie. Keď sme videli pracovný návrh NP, dosť sme sa zhrozili, lebo bol oveľa reštriktívnejší, ako ten predchádzajúci. Napr. horolezectvo povoľoval len v období od 15. 6. do 31. 10.! To bol jasný signál, že proti takýmto návrhom musíme postupovať spoločne.
 
Preto sme sa spojili Slovenský horolezecký spolok JAMES, Klub slovenských turistov, Slovenský vysokohorský a turistický spolok a Slovenská skialpinistická asociácia, a požiadali o informatívne stretnutie so Správou TANAP. Toto sa uskutočnilo 25. 5. 2018. Ťažko sme hľadali spoločnú reč, ale sľúbili sme písomne predložiť naše pripomienky, čo sme urobili 20. 8. 2018 spolu s návrhmi termínov na rokovanie o našich požiadavkách.
 
Týmto však dialóg zo strany Správy TANAP skončil a S-TANAP predložila do legislatívneho procesu návrh NP, ktorý prakticky úplne ignoroval naše pripomienky. Preto sme nevideli inú možnosť ako vytvoriť v tejto veci silný verejný tlak cez iniciatívu „Aj my sme Tatry“, ktorá odmieta návrh NP a žiada vypracovať nový, moderný NP. Výzvu sme odštartovali tlačovou konferenciou 20. 2. 2019, medzi hlavnými signatármi boli známe osobnosti horolezeckého a kultúrneho života a za mesiac ju podporilo vyše 16 000 osôb zo Slovenska, Čiech, Poľska, Maďarska, Talianska, prakticky z celého sveta. Dnes môžeme všetkým s radosťou oznámiť, že dňa 19. 3. 2019 nás prijal minister životného prostredia SR pán László Sólymos a oznámil nám, že proces schvaľovania NP TANAP sa zastavuje a pod gesciou generálneho riaditeľa Štátnej ochrany prírody sa bude tvoriť nový návrh NP, ku ktorému budú naše organizácie prizvané. Bude to ešte dlhá cesta, ale toto bol prvý rozhodujúci krok k lepšiemu NP TANAP. 
 
Dosiahli sme ho aj vďaka všetkým podporovateľom našej výzvy, za čo si môžeme povedať vzájomné veľké ĎAKUJEME!
 
                                     Igor Koller
 
Více se dočtete v Montaně, která vychází 4.4.2019.