PŘEDPLATNÉ ČASOPISU MONTANA

ROČNÍ PŘEDPLATNÉ

Roční předplatné obsahuje 6 po sobě jdoucích čísel. Počítáno od nejbližšího čísla po obdržení platby. Cena: 490 Kč.
Číslo účtu: 169897423/0600, jako variabilní symbol platby uvádějte své abonentské číslo.
Jste již předplatitelé a zapomněli jste své abonentské číslo? Použijte dohledání abonentského čísla.
V opačném případě riskujete překrývání předplacených čísel, tedy dodání více stejných výtisků na jednu adresu.
Pro slovenské abonenty jde o částku 19,9 € na účet: 2701423830/2010.

 

 

PŘEDPLATITEL

Jméno:
Příjmení:
Zadejte svůj e-mail:
Telefon (nepovinné):

VARIANTA PŘEDPLATNÉHO

Roční předplatné:

ZPŮSOB PLATBY

ADRESA PŘEDPLATITELE

Ulice a číslo:
PSČ:
Město:
Země:

MÍSTO DORUČENÍ

Poznámka

Přihlašovací údaje

Uživatelské jméno:
Heslo:
Potvrzeni hesla:znovu, pro kontrolu