1 rok předplatné

to chci

SMS 1 číslo

to chci

AUTORŮM

<strong>Montana 5/2020 právě v prodeji</strong> AKTUÁLNÍ ČÍSLO

ZÁKLADNÍ INFORMACE K VAŠIM TEXTŮM

Jak co nejlépe připravit texty pro zaslání do našeho časopisu? Ušetříte práci sobě i nám. Signální výtisk dostanete spolu s předplatiteli a použijeme vámi upřednostňované fotografie. My naopak nemusíme procházet stovky fotek z dovolených a následně řešit jejich popisky atd. I kdybyste měli v Montaně pro Vás velmi důležitý, velký článek, vězte, že je to pouze zlomek všeho co do každého čísla připravujeme.
 
Níže najdete pouze formální požadavky na text. Sytlistické, to je věc úplně jiná, zcela individuální. Na napsání dobrého článku pomůže někomu dvojka bílého, jinému přetržené lano či pád do trhliny a někomu nepomůže skutečně vůbec nic. To už je ale jiný příběh...
 

Při zaslání článku nezapomeňte dodat

 
 • fotografie (ve formátu jpg o velikosti cca 2-6 MB a maximálním počtu deset kusů na výšku i šířku)
 • popisky k nim a jméno jejich autora 
 • kamennou adresu, na niž je možné zaslat autorský výtisk časopisu
 

Formát textu

 • Vhodné vstupní formáty textu: MS Word (*. doc), RTF (*.rtf), OpenDocument (*.odf). Vzhledem k dalšímu zpracování je podstatná co nejjednodušší úprava (obvykle písmo Times New Roman, 12 bodů). 
 • Nedělte slova ručně ani automaticky, nezadávejte ručně ani konce řádků v souvislém textu odstavce (klávesou Enter ani Shift + Enter). 
 • Celý text zarovnávejte vlevo, nikoli na střed nebo do bloku. Pokud odsazujete první řádek odstavce, nikdy tak nečiňte tabulátorem ani mezerníkem. Tuto funkci nastavte ve formátování odstavce.
 • Volné řádky používejte jen tam, kde člení text (ne mezi odstavci).
 • N e p r o s t r k á v e j t e  slova pomocí mezerníku. Pro standardní zvýraznění nepoužívejte podtržení ani VERZÁLKY, ale kurzivu. 
 • Texty a tabulky dodávejte zvlášť. Máte-li grafy a tabulky ve formátu xls (Microsoft Excel), předejte nám je v něm. Pokud máte speciální požadavky na umístění tabulek, fotografií či ilustrací, nezapomeňte příslušné místo v textu označit, například barevně. Taktéž nezapomeňte přiložit příslušné popisky k obrázkům.
 • - Výskyt nečeských písmen a značek pomocí Vložit → Symbol, nebo Alt +.
 

Jazyková úprava

To nejdůležitější

 • Používáme Pravidla českého pravopisu a Slovník spisovné češtiny.
 • Názvy cest dáváme do českých uvozovek (např. „Separate Reality“, „Voko bere 21“).
 • Tam, kde je to možné a ustálené, používáme české zeměpisné názvy: např. řeka Merced (nikoli Merced River), Skalisté / Skalnaté hory (nikoli Rocky Mountains). Zeměpisná jména píšeme podle PČP, případně podle publikací, které mají kodifikační pravomoc.
 • Upřednostňujeme delší tvary slov boulder, boulderování, boulderista.
 • Názvy webových stránek píšeme s velkým písmenem a kurzívou: Lezec.cz. Stejně tak píšeme názvy knih, filmů, časopisů.
 • Mezi číslice označující tisíce a sta dáváme tečku: 1.200 metrů vysoká stěna.
 • Údaje o nadmořské výšce píšeme v následující formě: Grandes Jorasses, 4.208 m n. m.
 • V textu nepoužíváme emotikony (smajlíky).
 • Správná podoba názvu nejvyššího pohoří světa je Himálaj (2. pád – z Himálaje).
 

Podrobněji

 
 • Používáme Pravidla českého pravopisu (PČP) a Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, ve slovech, kde jsou možné dublety (viz Dodatek k PČP) používáme obvykle první, stylově nepříznakový tvar: exkurze, filozofie, izolace apod., ale diskuse, -ismus. Kde je možné dvojí psaní krátké a dlouhé samohlásky, upřednostňujeme krátkou: vitamin, benzin, milion, citron, intenzivní.
 • Zeměpisná jména píšeme podle PČP, případně podle publikací Geodetického a kartografického podniku v Praze, které mají kodifikační  pravomoc (např. Velký atlas světa). Píšeme tedy Himálaj (nikoli Himaláje), Karakorum (nikoli Karákorám – tak se výraz čte, ale nepíše) apod.
 • Zeměpisná jména píšeme v jejich české podobě, pokud existuje (Dračí hory apod.).
 • Termíny je nutno používat jednotně v celém textu – boulder, bouldering, boulderování, boulderista… x bouldring, frend x friend,  
 • basecamp x Base Camp,  ad.
 • Je třeba rozlišovat číslici 0 a verzálku O, číslici 1 a minusku l.
 • Obecně platí: je třeba ověřovat správnost všech jmen, dat, míst apod. (z hlediska věcné i jazykové správnosti). 

Výpustka

 
Je grafický rozdíl mezi třemi tečkami ... a trojtečkou Alt + 0133 …, používejte trojtečku i jako interpunkční znaménko. 
 

Uvozovky

 
Uvozovky používáme české „ “ (mnemotechnická pomůcka 99 66). Je-li nutno použít uvozovky v uvozovkách, pak používat jednoduché , ‘ (čárka nebo Alt+0130; Alt+0145), nepoužíváme anglické ani jiné uvozovky používané v cizojazyčné sazbě (“”,»«).  
Závorky
 
Základní závorky jsou (kulaté), pak [hranaté], šikmé /lomítka/ jen výjimečně.
 

Zkratky

 
Zkratky používejte pouze u vžitých výrazů m n. m., spol., apod., jinak raději rozepisovat: dvacáté století, v roce 1986, poznámka. Zkratkou není vhodné začínat větu (Např.).

Číslovky

 
Nižší údaje (do sta) a nepříliš složité vyšší číselné údaje vždy vyjadřujte slovně: tři, tříletý, třikrát, sto padesát, dva tisíce, šedesátá léta. Výjimku tvoří pouze letopočty, data a spojení čísel se zkratkami (40 mm). Číslice a pomlčka ve smyslu rozsahu nejsou odděleny mezerami (2–3 osoby). 
Složitější čísla se píší pomocí číslovek, u čtyř- a vícemístných čísel vkládáme tečku mezi trojciferné skupiny (s výjimkou letopočtů): 7.458
Věta by neměla začínat číslicí: Nikoli: 20. října skupina vystoupila na vrchol. Ale například: Dne 20. října skupina vystoupila na vrchol. / Dvacátého října skupina vystoupila na vrchol.
Data a hodiny
 
Hodiny a minuty jsou od sebe odděleny tečkou: 7.30, nikoli 7:30, minuty a sekundy dvojtečkou: 12.05:58. 
Letopočty píšeme celé: 1965—1969, nikoli 1965—69.
V datech používáme arabské, nikoli římské číslice.